14 febbraio 2012 Gorizia-Ponte IX agosto 04 14 febbraio 2012 Gorizia-Ponte IX agosto 02 14 febbraio 2012 Gorizia-Ponte IX agosto 05 14 febbraio 2012 Gorizia-Ponte IX agosto 01
14 febbraio 2012 Gorizia-Ponte IX agosto 03 14 febbraio 2012 Gorizia- Località Groina 04 14 febbraio 2012 Gorizia- Località Groina 03 14 febbraio 2012 Gorizia- Località Groina 02
14 febbraio 2012 Gorizia- Località Groina 01 14 febbraio 2012 Gorizia- Località Groina 05 14 febbraio 2012 Piedimonte-Gorizia 04 14 febbraio 2012 Piedimonte-Gorizia 01
14 febbraio 2012 Piedimonte-Gorizia 02 14 febbraio 2012 Piedimonte-Gorizia 03 14 febbraio 2012 Piedimonte-Gorizia 05 14 febbraio 2012 Piedimonte-Gorizia 06
05 febbraio 2012 - Lago delle Mucille - Ronchi dei Legionari 02 05 febbraio 2012 - Lago delle Mucille - Ronchi dei Legionari 04 05 febbraio 2012 - Lago delle Mucille - Ronchi dei Legionari 05 05 febbraio 2012 - Lago delle Mucille - Ronchi dei Legionari 08
05 febbraio 2012 - Punta Sdobba - Foce dell'Isonzo 04 05 febbraio 2012 - Punta Sdobba - Foce dell'Isonzo 05 05 febbraio 2012 - Punta Sdobba - Foce dell'Isonzo 09 05 febbraio 2012 - Punta Sdobba - Foce dell'Isonzo 12
05 febbraio 2012 - Punta Sdobba - Foce dell'Isonzo 13