P2280026 27 Gennaio 2004 ore 08 - Gorizia-Piedimonte 02
27 Gennaio 2004 ore 08 - Gorizia-Piedimonte 02
P2280027 27 Gennaio 2004 ore 08 - Gorizia-Piedimonte 03
27 Gennaio 2004 ore 08 - Gorizia-Piedimonte 03
P2280030 27 Gennaio 2004 ore 08 - Gorizia-Piedimonte 04
27 Gennaio 2004 ore 08 - Gorizia-Piedimonte 04
27 Gennaio 2004 ore 08 - Gorizia-Piedimonte 01 27 Gennaio 2004 ore 08 - Gorizia-Piedimonte 01.JPG
27 Gennaio 2004 ore 08 - Gorizia-Piedimonte 01.JPG
P2280031 copy 27 Gennaio 2004 ore 08 - Gorizia-Piedimonte 05
27 Gennaio 2004 ore 08 - Gorizia-Piedimonte 05