14-17 Gennaio 1987 - Gorizia-Fiume Isonzo 02 14-17 Gennaio 1987 - Gorizia-Fiume Isonzo 02.jpg
14-17 Gennaio 1987 - Gorizia-Fiume Isonzo 02.jpg
14-17 Gennaio 1987 - Gorizia-Fiume Isonzo 01 14-17 Gennaio 1987 - Gorizia-Fiume Isonzo 02.jpg
14-17 Gennaio 1987 - Gorizia-Fiume Isonzo 02.jpg
12 Gennaio 1987 - Gorizia-Stradone della mainizza 01 12 Gennaio 1987 - Gorizia-Stradone della mainizza 01.jpg
12 Gennaio 1987 - Gorizia-Stradone della mainizza 01.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 01 11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 01.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 01.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 10 11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 10.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 10.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 02 11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 02.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 02.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 03 11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 03.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 03.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 04 11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 04.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 04.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 05 11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 05.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 05.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 06 11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 06.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 06.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 07 11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 07.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 07.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 08 11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 08.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 08.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Castello 09 11 Gennaio 1987 - Gorizia-Parco della Rimembranza 09.jpg
11 Gennaio 1987 - Gorizia-Parco della Rimembranza 09.jpg