15 gennaioi Gorizia - via Aquileia 02 15 gennaioi Gorizia - via Aquileia 02.jpg
15 gennaioi Gorizia - via Aquileia 02.jpg
14-15 gennaio castello di Gorizia 03 14-15 gennaio castello di Gorizia 03.jpg
14-15 gennaio castello di Gorizia 03.jpg
14-15 gennaio castello di Gorizia 06 14-15 gennaio castello di Gorizia 06.jpg
14-15 gennaio castello di Gorizia 06.jpg
14-15 gennaio castello di Gorizia 04 14-15 gennaio castello di Gorizia 04.jpg
14-15 gennaio castello di Gorizia 04.jpg
14-15 gennaio castello di Gorizia 01 14-15 gennaio castello di Gorizia 05.jpg
14-15 gennaio castello di Gorizia 05.jpg
14-15 gennaioi Gorizia - via Roma 01 14-15 gennaioi Gorizia - via Roma 01.jpg
14-15 gennaioi Gorizia - via Roma 01.jpg
14-15 gennaio castello di Gorizia 02 14-15 gennaio castello di Gorizia 02.jpg
14-15 gennaio castello di Gorizia 02.jpg
14-15 gennaioi Gorizia - via Roma 02 14-15 gennaioi Gorizia - via Roma 02.jpg
14-15 gennaioi Gorizia - via Roma 02.jpg
15 gennaioi Gorizia - via Aquileia 03 15 gennaioi Gorizia - via Aquileia 03.jpg
15 gennaioi Gorizia - via Aquileia 03.jpg
14 gennaioi Gorizia - via Aquileia 04 14 gennaioi Gorizia - via Aquileia 04.jpg
14 gennaioi Gorizia - via Aquileia 04.jpg
14 gennaio - Giardini pubblici Gorizia 14 gennaio - Giardini pubblici Gorizia.jpg
14 gennaio - Giardini pubblici Gorizia.jpg
15 gennaioi Gorizia - via Aquileia 01 15 gennaioi Gorizia - via Aquileia 01.jpg
15 gennaioi Gorizia - via Aquileia 01.jpg
gennaio 1985 spiaggia di grado gennaio 1985 spiaggia di grado.jpg
gennaio 1985 spiaggia di grado.jpg
14 17 Gennaio 1985 - Mossa-Loc Preval 02 14_17 Gennaio 1985 - Mossa-Loc Preval 02.jpg
14_17 Gennaio 1985 - Mossa-Loc Preval 02.jpg
14 17 Gennaio 1985 - Mossa-Loc Preval 01 14_17 Gennaio 1985 - Mossa-Loc Preval 01.jpg
14_17 Gennaio 1985 - Mossa-Loc Preval 01.jpg
14 17 Gennaio 1985 - Mossa-Loc Preval 03 14_17 Gennaio 1985 - Mossa-Loc Preval 03.jpg
14_17 Gennaio 1985 - Mossa-Loc Preval 03.jpg
14 17 Gennaio 1985  - Gorizia-Straccis 02 14_17 Gennaio 1985  - Gorizia-Straccis 02.jpg
14_17 Gennaio 1985 - Gorizia-Straccis 02.jpg
14 17 Gennaio 1985  - Gorizia-Straccis 01 14_17 Gennaio 1985  - Gorizia-Straccis 01.jpg
14_17 Gennaio 1985 - Gorizia-Straccis 01.jpg
14 17 Gennaio 1985 Località Mossa 14_17 Gennaio 1985_Località Mossa.jpg
14_17 Gennaio 1985_Località Mossa.jpg
14-15 gennaio castello di Gorizia 05 14-15 gennaio castello di Gorizia_05.jpg
14-15 gennaio castello di Gorizia_05.jpg